Personvern versjon 1.2

Her følger informasjon om hva slags personlig informasjon som samles inn når du besøker ekursnorge.no og hvordan informasjonen behandles

Vi er eKursNorge AS og dette er vår personvernerklæring

Vårt norske nettsted er: https://ekursnorge.no Behandling av personopplysninger i eKursNorge AS. eKursNorge AS er leverandør av online kurs og e-læring. Personvern er viktig for oss, og vi er opptatt av at personopplysninger vi mottar behandles trygt og i henhold til gjeldende lover om personvern. Her vil du finne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger vi mottar. Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer. Når du er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

1. Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor gjør vi det

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.eKursNorge.no Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 1. Kunde- og leverandøropplysninger: Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke, for å kunne oppfylle en avtale eller etter en interesseavveining (GDPR art 6 nr. 1 bokstav a, b, c og f). 2. Personaladministrasjon: Følgende personopplysninger behandles: personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, cv, attester og referanser. Behandlingen av disse personopplysningene er nødvendig for å kunne oppfylle arbeidsavtalen eller behandle søknader i en rekrutteringsprosess (GDPR art 6 nr. 1 bokstav a, b og c og art 9 nr. 2 bokstav a og b) 3. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, stillingstittel og telefonnummer. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg (GDPR art 6 nr. 1 a). Du kan når som helst trekke samtykket for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Vi vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til markedsføringstiltaket og/eller nyhetsbrevet. 4. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Følgende personopplysninger behandles: navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg eller basert på en interesseavveining (GDPR art 6 nr. 1 a, b og f). Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på. 5. Betingelser og vilkår. Informasjon om bruk av hjemmesiden vår www.ekursnorge.no behandles i samsvar med våre betingelser og vilkår, som du finner her.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Overføring til tredjeland utenfor EU/EØS uten tilstrekkelig grad av beskyttelsesnivå vil bare finne sted dersom nødvendige sikkerhetstiltak har funnet sted, herunder bindende virksomhetsregler eller inngåelse av EU standard kontrakt klausuler.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi plikt til å oppbevare i en viss periode. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlig kontakt med oss på e-posten hei@ekursnorge.no.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Dette er versjon 1.2, oppdatert 1. mai 2021

(Forrige versjon før det var 1.1 fra 16. oktober 2020. Forrige versjon før det igjen var versjon 1.0 fra den 27. april 2020)